Οροι και Προϋποθέσεις

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις («Όροι», «Συμφωνία») είναι μια συμφωνία μεταξύ του Διαχειριστή του ιστότοπου («Διαχειριστής του ιστότοπου», «εμάς», «εμείς» ή «μας») και εσάς («Χρήστης», «εσείς» ή «σας ”). Η παρούσα Συμφωνία ορίζει τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου https://casino.buzz και οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών του (συλλογικά, «Ιστότοπος» ή «Υπηρεσίες»).

Περιεχόμενο χρήστη.
Δεν κατέχουμε δεδομένα, πληροφορίες ή υλικό («Περιεχόμενο») που υποβάλλετε στον Ιστότοπο κατά τη χρήση της Υπηρεσίας. Θα έχετε την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα και την πνευματική ιδιοκτησία ή το δικαίωμα χρήσης όλου του Υποβληθέντος Περιεχομένου. Ενδέχεται να παρακολουθούμε Περιεχόμενο στον Ιστότοπο που υποβάλλεται ή δημιουργείται χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας από εσάς. Εκτός εάν επιτραπεί ρητά από εσάς, η χρήση της Ιστοσελίδας δεν μας εκχωρεί την άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, προσαρμογής, τροποποίησης, δημοσίευσης ή διανομής του Περιεχομένου που δημιουργήσατε ή αποθηκεύεται στον λογαριασμό χρήστη σας για εμπορικούς, μάρκετινγκ ή οποιονδήποτε παρόμοιο σκοπό. Μας εκχωρείτε όμως άδεια πρόσβασης, αντιγραφής, διανομής, αποθήκευσης, μετάδοσης, εκ νέου διαμόρφωσης, εμφάνισης και εκτέλεσης του Περιεχομένου του λογαριασμού χρήστη σας αποκλειστικά όπως απαιτείται για τους σκοπούς της παροχής των Υπηρεσιών σε εσάς. Χωρίς να περιορίζουμε καμία από αυτές τις δηλώσεις ή εγγυήσεις, έχουμε το δικαίωμα, αν και όχι την υποχρέωση, να αρνηθούμε ή να αφαιρέσουμε, κατά τη δική μας διακριτική ευχέρεια, οποιοδήποτε Περιεχόμενο που, κατά την εύλογη γνώμη μας, παραβιάζει οποιαδήποτε από τις πολιτικές μας ή είναι με οποιονδήποτε τρόπο επιβλαβές ή απαράδεκτο.

Αντίγραφα ασφαλείας.
Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το Περιεχόμενο που βρίσκεται στον Ιστότοπο. Σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια οποιουδήποτε Περιεχομένου. Είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη να διατηρείτε το κατάλληλο αντίγραφο ασφαλείας του Περιεχομένου σας. Παρά τα προαναφερθέντα, σε ορισμένες περιπτώσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις, χωρίς καμία απολύτως υποχρέωση, ενδέχεται να είμαστε σε θέση να επαναφέρουμε ορισμένα ή όλα τα δεδομένα σας που έχουν διαγραφεί από μια συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα, όταν ενδέχεται να έχουμε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων για τα δικά μας σκοποί. Δεν εγγυόμαστε ότι τα δεδομένα που χρειάζεστε θα είναι διαθέσιμα.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους.
Παρόλο που αυτός ο ιστότοπος μπορεί να συνδέεται με άλλους ιστότοπους, δεν υπονοούμε, άμεσα ή έμμεσα, καμία έγκριση, συσχέτιση, χορηγία, έγκριση ή σχέση με οποιονδήποτε συνδεδεμένο ιστότοπο, εκτός εάν αναφέρεται ρητά στο παρόν. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εξέταση ή την αξιολόγηση και δεν εγγυόμαστε τις προσφορές οποιωνδήποτε επιχειρήσεων ή ιδιωτών ή το περιεχόμενο των ιστότοπών τους. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη για τις ενέργειες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο οποιωνδήποτε άλλων τρίτων. Θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις νομικές δηλώσεις και άλλους όρους χρήσης οποιουδήποτε ιστότοπου στον οποίο έχετε πρόσβαση μέσω συνδέσμου από αυτόν τον ιστότοπο. Η σύνδεσή σας με οποιουσδήποτε άλλους ιστότοπους εκτός τοποθεσίας γίνεται με δική σας ευθύνη.

Διαφημίσεις.
Κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας, μπορείτε να συνάπτετε αλληλογραφία ή να συμμετέχετε σε προωθητικές ενέργειες διαφημιστών ή χορηγών που δείχνουν τα αγαθά ή τις υπηρεσίες τους μέσω της Ιστοσελίδας. Οποιαδήποτε τέτοια δραστηριότητα και τυχόν όροι, προϋποθέσεις, εγγυήσεις ή παραστάσεις που σχετίζονται με αυτήν τη δραστηριότητα, είναι αποκλειστικά μεταξύ εσάς και του ισχύοντος τρίτου μέρους. Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη, υποχρέωση ή ευθύνη για οποιαδήποτε τέτοια αλληλογραφία, αγορά ή προώθηση μεταξύ εσάς και οποιουδήποτε τέτοιου τρίτου μέρους.

Αλλαγές και τροποποιήσεις.
Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα Συμφωνία ή τις πολιτικές της σχετικά με τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή, με ισχύ από τη δημοσίευση μιας ενημερωμένης έκδοσης αυτής της Συμφωνίας στον Ιστότοπο. Όταν το κάνουμε, θα σας στείλουμε ένα email για να σας ειδοποιήσουμε. Η συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας μετά από οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές θα συνιστά τη συγκατάθεσή σας για τέτοιες αλλαγές.

Αποδοχή αυτών των όρων.
Αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει την παρούσα Συμφωνία και συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες του συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την παρούσα Συμφωνία. Εάν δεν συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, δεν έχετε εξουσιοδότηση να χρησιμοποιείτε ή να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες του.

Επικοινωνία μαζί μας.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Συμφωνία, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας μας.