Οροι και Προϋποθέσεις

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις (“Όροι”, “Συμφωνία”) είναι μια συμφωνία μεταξύ του Διαχειριστή Ιστοσελίδας (“Διαχειριστής Ιστοσελίδας”, “εμάς”, “εμείς” ή “μας”) και εσάς (“Χρήστης”, “εσείς” ή “σας “). Αυτή η Συμφωνία καθορίζει τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις από τη χρήση του ιστότοπου https://casino.buzz και οποιουδήποτε από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του (συλλογικά) , “Ιστότοπος” ή “Υπηρεσίες”).

Περιεχόμενο χρήστη

Δεν διαθέτουμε δεδομένα, πληροφορίες ή υλικό (“Περιεχόμενο”) που υποβάλλετε στον Ιστότοπο κατά τη χρήση της Υπηρεσίας. Θα έχετε την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα και την ιδιοκτησία πνευματικής ιδιοκτησίας ή το δικαίωμα χρήσης όλου του υποβαλλόμενου Περιεχομένου. Ενδέχεται να παρακολουθούμε Περιεχόμενο στον Ιστότοπο που υποβάλλεται ή δημιουργείται χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας από εσάς. Εκτός εάν επιτρέπεται συγκεκριμένα από εσάς, η χρήση του Ιστότοπου από εσάς δεν μας παρέχει την άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, προσαρμογής, τροποποίησης, δημοσίευσης ή διανομής του Περιεχομένου που δημιουργήσατε από εσάς ή αποθηκευμένο στο λογαριασμό χρήστη σας για εμπορικούς σκοπούς, μάρκετινγκ ή για παρόμοιο σκοπό. Ωστόσο, μας εκχωρείτε άδεια πρόσβασης, αντιγραφής, διανομής, αποθήκευσης, μετάδοσης, μορφοποίησης, εμφάνισης και εκτέλεσης του Περιεχομένου του λογαριασμού χρήστη σας μόνο όπως απαιτείται για τον σκοπό της παροχής των Υπηρεσιών σε εσάς. Χωρίς περιορισμό οποιασδήποτε από αυτές τις δηλώσεις ή εγγυήσεις, έχουμε το δικαίωμα, αν και όχι την υποχρέωση, κατά την απόλυτη κρίση μας, να απορρίψουμε ή να καταργήσουμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο που, κατά την εύλογη γνώμη μας, παραβιάζει οποιαδήποτε από τις πολιτικές μας ή είναι με οποιονδήποτε τρόπο επιβλαβές ή απαράδεκτο.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το Περιεχόμενο που βρίσκεται στον Ιστότοπο. Σε καμία περίπτωση δεν θα θεωρηθούμε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια περιεχομένου. Είναι δική σας ευθύνη να διατηρείτε το κατάλληλο αντίγραφο ασφαλείας του Περιεχομένου σας. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, σε ορισμένες περιπτώσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις, χωρίς καμία απολύτως υποχρέωση, ενδέχεται να είμαστε σε θέση να επαναφέρουμε ορισμένα ή όλα τα δεδομένα σας που έχουν διαγραφεί από μια συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα κατά την οποία ενδέχεται να έχουμε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων για δικά μας σκοποί. Δεν εγγυόμαστε ότι τα δεδομένα που χρειάζεστε θα είναι διαθέσιμα.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Παρόλο που αυτός ο Ιστότοπος μπορεί να συνδέεται με άλλους ιστότοπους, δεν υπονοούμε, άμεσα ή έμμεσα, καμία έγκριση, συσχέτιση, χορηγία, έγκριση ή συνεργασία με οποιονδήποτε συνδεδεμένο ιστότοπο, εκτός εάν αναφέρεται ρητά στο παρόν. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εξέταση ή την αξιολόγηση και δεν εγγυόμαστε τις προσφορές οποιωνδήποτε επιχειρήσεων ή ατόμων ή το περιεχόμενο των ιστοτόπων τους. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη για τις ενέργειες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο άλλων τρίτων. Θα πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά τις νομικές δηλώσεις και άλλους όρους χρήσης οποιουδήποτε ιστότοπου στον οποίο έχετε πρόσβαση μέσω ενός συνδέσμου από αυτόν τον Ιστότοπο. Η σύνδεσή σας με άλλους ιστότοπους εκτός ιστότοπου είναι με δική σας ευθύνη.

Διαφημίσεις

Κατά τη χρήση του Ιστότοπου, μπορείτε να συνάψετε αλληλογραφία με ή να συμμετάσχετε σε προωθήσεις διαφημιστών ή χορηγών που δείχνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους μέσω του Ιστότοπου. Οποιαδήποτε τέτοια δραστηριότητα και τυχόν όροι, προϋποθέσεις, εγγυήσεις ή δηλώσεις που σχετίζονται με αυτήν τη δραστηριότητα, είναι αποκλειστικά μεταξύ εσάς και του ισχύοντος τρίτου μέρους. Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη, υποχρέωση ή ευθύνη για οποιαδήποτε αλληλογραφία, αγορά ή προώθηση μεταξύ εσάς και οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

Αλλαγές και τροποποιήσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε το παρόν Συμφωνητικό ή τις πολιτικές του σχετικά με τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή, με ισχύ από την ανάρτηση μιας ενημερωμένης έκδοσης του παρόντος Συμφωνητικού στον Ιστότοπο. Όταν το κάνουμε, θα σας στείλουμε ένα email για να σας ειδοποιήσουμε. Η συνεχής χρήση του Ιστότοπου μετά από οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές αποτελεί τη συγκατάθεσή σας για τέτοιες αλλαγές.

Αποδοχή αυτών των όρων

Αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει αυτό το Συμφωνητικό και συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις του. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες του, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από το παρόν Συμφωνητικό. Εάν δεν συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, δεν έχετε εξουσιοδότηση για χρήση ή πρόσβαση στον Ιστότοπο και στις Υπηρεσίες του.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε απορίες σχετικά με αυτό το Συμφωνητικό, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας .