Zasady i warunki

Niniejsze warunki („Warunki”, „Umowa”) są umową między Operatorem Witryny („Operator Witryny”, „nas”, „my” lub „nasz”) a Tobą („Użytkownik”, „Ty” lub „Twój ”). Niniejsza Umowa określa ogólne warunki korzystania z witryny https://casino.buzz oraz wszelkich jej produktów lub usług (łącznie „Witryna” lub „Usługi”).

Treści użytkownika.
Nie posiadamy żadnych danych, informacji ani materiałów („Treści”), które przesyłasz w Serwisie w trakcie korzystania z Usługi. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za dokładność, jakość, integralność, legalność, wiarygodność, stosowność oraz własność intelektualną lub prawo do korzystania ze wszystkich przesłanych Treści. Możemy monitorować Treści w Witrynie przesłane lub utworzone za pomocą naszych Usług przez Ciebie. O ile wyraźnie nie zezwoliłeś, korzystanie z Witryny nie daje nam licencji na używanie, powielanie, adaptowanie, modyfikowanie, publikowanie lub rozpowszechnianie Treści stworzonych przez Ciebie lub przechowywanych na Twoim koncie użytkownika w celach komercyjnych, marketingowych lub podobnych. Ale udzielasz nam pozwolenia na dostęp, kopiowanie, rozpowszechnianie, przechowywanie, przesyłanie, przeformatowywanie, wyświetlanie i wykonywanie Treści z Twojego konta użytkownika wyłącznie w celu świadczenia Ci Usług. Nie ograniczając żadnego z tych oświadczeń lub gwarancji, mamy prawo, ale nie obowiązek, według własnego uznania odmówić lub usunąć treści, które w naszej uzasadnionej opinii naruszają którąkolwiek z naszych zasad lub są w jakikolwiek sposób szkodliwe lub budzące zastrzeżenia.

Kopie zapasowe.
Nie ponosimy odpowiedzialności za Treści znajdujące się w Witrynie. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za utratę jakiejkolwiek Treści. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za utrzymanie odpowiedniej kopii zapasowej swoich Treści. Niezależnie od powyższego, w niektórych przypadkach i w pewnych okolicznościach, bez żadnych zobowiązań, możemy być w stanie przywrócić niektóre lub wszystkie Twoje dane, które zostały usunięte z określonej daty i godziny, w której mogliśmy wykonać kopię zapasową danych dla naszych własnych cele. Nie gwarantujemy, że potrzebne dane będą dostępne.

Linki do innych stron internetowych.
Chociaż ta Witryna może zawierać łącza do innych witryn internetowych, nie sugerujemy, bezpośrednio ani pośrednio, jakiejkolwiek zgody, powiązania, sponsorowania, poparcia lub powiązania z żadną witryną, do której prowadzi łącze, o ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę i nie gwarantujemy ofert jakichkolwiek firm lub osób ani zawartości ich stron internetowych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za działania, produkty, usługi i treści innych osób trzecich. Należy dokładnie zapoznać się z oświadczeniami prawnymi i innymi warunkami korzystania z dowolnej witryny internetowej, do której uzyskujesz dostęp za pośrednictwem linku z tej Witryny. Twoje łącze do innych stron internetowych poza witryną odbywa się na własne ryzyko.

Reklamy.
Podczas korzystania z Serwisu możesz prowadzić korespondencję lub uczestniczyć w promocjach reklamodawców lub sponsorów prezentujących swoje towary lub usługi za pośrednictwem Serwisu. Wszelkie takie działania oraz wszelkie warunki, gwarancje lub oświadczenia związane z taką działalnością są dokonywane wyłącznie między Tobą a odpowiednią stroną trzecią. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, zobowiązań ani odpowiedzialności za jakąkolwiek taką korespondencję, zakup lub promocję pomiędzy Tobą a jakąkolwiek taką stroną trzecią.

Zmiany i poprawki.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy lub jej zasad dotyczących Witryny lub Usług w dowolnym momencie, począwszy od opublikowania zaktualizowanej wersji niniejszej Umowy w Witrynie. Kiedy to zrobimy, wyślemy Ci wiadomość e-mail, aby Cię powiadomić. Dalsze korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu takich zmian będzie oznaczać Twoją zgodę na takie zmiany.

Akceptacja tych warunków.
Potwierdzasz, że przeczytałeś niniejszą Umowę i zgadzasz się na wszystkie jej warunki. Korzystając z Witryny lub jej Usług, wyrażasz zgodę na związanie się niniejszą Umową. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy, nie jesteś upoważniony do korzystania lub uzyskiwania dostępu do Witryny i jej Usług.

Kontakt z nami.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Umowy, skontaktuj się z nami za pomocą naszego formularza kontaktowego.