Zasady i warunki

Niniejsze warunki („Warunki”, „Umowa”) stanowią umowę między Operatorem Witryny („Operator Witryny”, „nas”, „my” lub „nasz”) a Tobą („Użytkownik”, „Ty” lub „Twój ”). Niniejsza Umowa określa ogólne warunki korzystania z witryny https://casino.buzz i wszelkich jej produktów lub usług (łącznie , „Witryna” lub „Usługi”).

Treści użytkownika

Nie jesteśmy właścicielami żadnych danych, informacji ani materiałów („Treści”), które przesyłasz w Witrynie w trakcie korzystania z Usługi. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za dokładność, jakość, integralność, legalność, rzetelność, stosowność i własność intelektualną lub prawo do korzystania z wszystkich przesłanych Treści. Możemy monitorować Treści w Witrynie przesłane lub utworzone za pomocą naszych Usług przez Ciebie. O ile użytkownik wyraźnie nie wyraził na to zgody, korzystanie z Witryny nie daje nam licencji na używanie, reprodukowanie, dostosowywanie, modyfikowanie, publikowanie lub rozpowszechnianie Treści utworzonych przez Ciebie lub przechowywanych na Twoim koncie użytkownika w celach komercyjnych, marketingowych lub w innych podobnych celach. Udzielasz nam jednak pozwolenia na dostęp, kopiowanie, rozpowszechnianie, przechowywanie, przesyłanie, ponowne formatowanie, wyświetlanie i wykonywanie Treści z Twojego konta użytkownika wyłącznie w zakresie wymaganym w celu świadczenia Ci Usług. Bez ograniczania któregokolwiek z tych oświadczeń lub gwarancji, mamy prawo, choć nie jest to obowiązek, według naszego wyłącznego uznania, odmówić lub usunąć dowolną Treść, która według naszej uzasadnionej opinii narusza którąkolwiek z naszych zasad lub jest w jakikolwiek sposób szkodliwa lub budzące zastrzeżenia.

Kopie zapasowe

Nie odpowiadamy za Treści znajdujące się w Serwisie. W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek Treści. Twoim wyłącznym obowiązkiem jest utrzymanie odpowiedniej kopii zapasowej Treści. Niezależnie od powyższego, w niektórych przypadkach iw określonych okolicznościach, bez absolutnie żadnych zobowiązań, możemy być w stanie przywrócić niektóre lub wszystkie Twoje dane, które zostały usunięte na określony dzień i godzinę, kiedy mogliśmy wykonać kopię zapasową danych dla naszych własnych. cele. Nie gwarantujemy, że potrzebne dane będą dostępne.

Linki do innych stron internetowych

Chociaż ta witryna internetowa może zawierać linki do innych witryn internetowych, nie sugerujemy, bezpośrednio ani pośrednio, żadnego zatwierdzenia, stowarzyszenia, sponsorowania, poparcia lub powiązania z jakąkolwiek połączoną witryną internetową, chyba że wyraźnie określono to w niniejszym dokumencie. Nie jesteśmy odpowiedzialni za badanie lub ocenę i nie gwarantujemy ofert żadnych firm lub osób fizycznych ani zawartości ich witryn internetowych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za działania, produkty, usługi i treści innych osób trzecich. Należy dokładnie zapoznać się z oświadczeniami prawnymi i innymi warunkami korzystania z dowolnej witryny internetowej, do której uzyskujesz dostęp za pośrednictwem łącza z tej witryny. Łączenie z innymi witrynami zewnętrznymi odbywa się na własne ryzyko.

Reklamy

Podczas korzystania z Witryny możesz prowadzić korespondencję lub uczestniczyć w promocjach reklamodawców lub sponsorów prezentujących ich towary lub usługi za pośrednictwem Witryny. Wszelkie takie działania i wszelkie warunki, gwarancje lub oświadczenia związane z taką działalnością mają miejsce wyłącznie między Tobą a odpowiednią stroną trzecią. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, zobowiązań ani odpowiedzialności za taką korespondencję, zakupy lub promocje między Tobą a jakąkolwiek taką stroną trzecią.

Zmiany i poprawki

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy lub jej zasad dotyczących Witryny lub Usług w dowolnym momencie, ze skutkiem od momentu opublikowania zaktualizowanej wersji niniejszej Umowy w Witrynie. Kiedy to zrobimy, wyślemy Ci wiadomość e-mail z powiadomieniem. Dalsze korzystanie z Witryny po wprowadzeniu takich zmian oznacza zgodę na takie zmiany.

Akceptacja tych warunków

Potwierdzasz, że przeczytałeś niniejszą Umowę i zgadzasz się na wszystkie jej warunki. Korzystając z Witryny lub jej Usług, zgadzasz się na związanie niniejszą Umową. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy, nie jesteś upoważniony do korzystania z Witryny i jej Usług ani uzyskiwania do nich dostępu.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej Umowy, skontaktuj się z nami za pomocą naszego formularza kontaktowego .